ในเวที Health Talk ครั้งที่ 9 “โรงเรียนฉลาดเล่น ห้องเรียนฉลาดรู้”

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

อบรมฟรี! มีใบประกาศนียบัตร

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 28 กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/messages/t/101504018191936/