ขอเชิญชวน ท่านผู้บริหารและคุณครู สมัครเข้าร่วมโครงการ #โรงเรียนฉลาดเล่น เพื่อเติมเต็มความสุข รอยยิ้ม และความผูกพัน ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ


“เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย รวมถึงความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับคุณครู สถานศึกษา และนักเรียน”

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนท่านผู้บริหารและคุณครูผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนฉลาดเล่นและกดติดตามเว็บไซต์ activekidsthailand.com เพื่อรับข้อมูลข่าวสารผ่านทาง E-Mail ของท่านทุก ๆ 2 เดือน โดยเราจะส่งข้อมูลข่าวสารอัพเดท และเรื่องที่หน้าสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พัฒนาการ และสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อให้ท่านผู้บริหารและคุณครูนำไปปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่างหลากหลาย รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพคุณครู สถานศึกษา และนักเรียน อาทิ ทุนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน การอบรมพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีกิจกรรมทางกาย ความสุข รอยยิ้ม และความผูกพันกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถกดติดตามเพื่อรับขอมูลข่าวสารได้ที่นี่…https://activekidsthailand.com/active-school/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-441-0201-4 ต่อ 307, 317, 524, 525