เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Hong Kong ได้มาร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นำโดย Prof. Cindy Hui-ping SIT (Chairperson and Professor, Department of Sports Science and Physical Education) MS Chang LIU และ Mr Jia-hao SHEN (PhD Students, Department of Sports Science and Physical Education) กับคณะอาจารย์และนักวิจัยของศูนย์ทีแพค นำโดย อาจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ – อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.ปิยกฤตา แก้วพิกุล, นางสาวณัฐพร นิลวัตถา, นายณรากร วงษ์สิงห์, นายสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่, นางสาวณัฐนรี ชูนาค -นักวิจัย ได้เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kRgux1DtW7vNbuWgfpvFTjpAqSSEaU9PdEsobmEwo59T61WxLAeU54RUEnTLjTLFl&id=100057422561546&mibextid=qC1gEa