เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ – อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอประสบการณ์และผลการดำเนินการเก็บข้อมูล และการปฏิบัติภาคสนามโครงการ SUNRISE-THAILAND ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับประเทศเครือข่าย 14 ประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Anthony Okely (Director of research) เป็นวิทยากรในการประชุม ISBNPA CONFERENCE ณ UPPSALA UNIVERSITY BIOMEDICAL CENTRE พร้อมกับคณะนักวิจัยจากศูนย์พัฒนาความรู้กิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ รศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, คุณปัญญา ชูเลิศ, คุณณรากร วงษ์สิงห์, คุณชุติมา อยู่สมบูรณ์, คุณดนุสรณ์ โพธารินทร์, คุณสุรศักดิ์ เพ็ญใหม่ และคุณณัฐพร นิลวัตถา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fWJSKvVnwimK65pYYZy5WJL3QZAA4gegKRtnAZsgpi3QC4ZG88xVkUyArhGZMHNwl&id=100064359147038&mibextid=Nif5oz