รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสันติ ดวงสา

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=BK8d-cdYghc

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสุมาลี แก้วแจ่ม

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=opYbiW-nFOs&t=24s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสาริสา ศาสตร์โพธิ์

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=GODX8Ux2O7o&t=18s

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูมันทนา แสงช่วง

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=chpZ42AmchQ&t=11s