รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โดยครูน้ำฝน ศรีใส

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Xhoax7lCBeQ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยครูชลดา ชำนาญหมอ

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=P22Q9PaooJ4&t=25s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดยครูเนตรชนก แย้มยิ้ม​

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Ahcl7oYprCg&t=86s

โรงเรียนบ่อแดง โดยครูซากี เจ๊ะมิง

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Fp_m-pyzqdw&t=7s