รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โดย ครูวรัญญา พลไธสงค์

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=bP71wb_QvzM&t=10s

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูอุไรรัตน์ ปากบารา

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=KeCPvSbbnVw&t=10s