รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาภาษาไทย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูสาวสุมาลี แก้วตั้งใจ

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=gng1GNVkv4o&t=33s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูทิพมาศ กองสูง

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=URjmUM-7Wac&t=8s

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ โดย ครูณัชชา พันธ์เพชร

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Nxz63Uxr5UA&t=18s

โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา โดย ครูกมลรัตน์ ศรีวิเศษ

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=Hy2kHFiP5gg&t=4s