รวมวิดีโอตัวอย่างกิจกรรมห้องเรียนฉลาดเล่น ในรายวิชาสังคมศาสตร์ จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Active School


.

โรงเรียนวัดบ่อแดง โดย ครูสุภา แก้วบริสุทธิ์

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=SDamfZcDfKs

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดย ครูชมพูนุช ฉ่ำรส

คลิกที่ลิงค์: https://www.youtube.com/watch?v=wkSwzGZFvpo&t=22s