การเรียนรู้มีหลายรูปแบบ ในด้านหนึ่งอาจแบ่งได้ว่า เรียนอิสระ กับ เรียนจริงจัง หรือเรียนแบบเป็นระบบจบแล้วได้ใบรับรอง หรือที่เรียกย่อ ๆ กันว่า ใบเซอร์ (Certificated) ซึ่งสิ่งสำคัญของการเรียนคือ “เรียนเพื่อรู้” จะรู้มาก รู้น้อย แต่เมื่อเรียนแล้วเราย่อม “รู้เพิ่มขึ้น” เพียงแต่ รู้แล้วใช้ได้ไหม? ได้ใช้ไหม? บางทีนี่ก็สำคัญ

ปกติผมเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่เสมอ แต่ก็เป็นไปในทาง อ่าน, ฟัง, ดู เรียกว่าเรียนรู้อิสระ ไม่ใช่นักสะสมใบรับรอง หรือที่เรียกย่อ ๆ กันว่า ใบเซอร์ (Certificated) เท่าไร เมื่อก่อนก็เรียนรู้ เหมือนอยากรู้ไปทุกอย่าง (ไม่รู้แล้วคาใจ) แต่หลัง ๆ พบว่าเสียเวลาเกินไป จึงพยายามเลือกเรียนรู้เฉพาะที่นำไปต่อยอดหรือเป็นประโยชน์ต่อตัวเองจริง ๆ เท่านั้น