บ้านไหนเป็นแบบนี้บ้าง?

  • พอลูกอยู่นิ่งๆ กับหน้าจอแล้วคิดว่าเด็กมีสมาธิดี ดีกว่าลูกวิ่งซนให้ปวดหัว
  • ขอแค่ลูกกินเก่งๆ ตัวจ้ำม่ำ ก็ดูแข็งแรงดี กว่ากินน้อยผอมโซอีก
  • ลูกจะนอนแล้วตื่นเวลาไหนก็ได้หมด เอาที่ลูกได้นอนเยอะๆ ก็พอ

รู้ไหมว่า พฤติกรรมลูกแบบนี้อาจจะแปลว่า แต่ละด้านของสามเหลี่ยมไม่สมดุลแล้ว ซึ่งมันจะกระทบต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และสุขภาพของเด็กได้

คู่มือเลี้ยงลูก 6-12 ปี ให้พัฒนาการดีรอบด้านด้วย ‘สามเหลี่ยมสมดุล’ ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำขึ้นเล่มนี้ จะมาตอบข้อสงสัยของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวัน อาหารการกิน ไปจนถึงการพักผ่อนและเวลานอนหลับอย่างเพียงพอของลูก โดยเนื้อหาแบ่งให้เข้าใจง่ายเป็นบท ‘วิ่งเล่น’ ‘กินดี’ ‘นอนพอ’

วิ่งเล่น:

ชวนพ่อแม่สร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกได้วิ่งเล่น โดยบอกเล่าประโยชน์ของการทำกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม พร้อมแนะนำ 12 กิจกรรมเล่นง่ายๆ ที่บ้านได้ทุกวัน สอดแทรกแบบฝึกหัดที่ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวลดพฤติกรรมติดหน้าจอได้

กินดี:

อาหารส่งผลต่อร่างกายและสติปัญญาของลูกได้อย่างไร หาคำตอบได้ใน เนื้อหา ‘กินดี’ แถมตัวช่วย ‘สัดส่วนจานสุขภาพ’ ให้พ่อแม่จัดอาหารแต่ละมื้อของลูกได้อย่างสมดุลอย่างง่าย ขั้นตอนการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง และตารางวางแผนมื้ออาหารให้ลองทำด้วยตัวเอง

นอนพอ:

พบกับ ‘5 ความมหัศจรรย์ของร่างกาย เมื่อนอนพอ!’ ที่ทำให้รู้ว่าการ ‘นอนที่เพียงพอและมีคุณภาพ สำหรับเด็กสำคัญอย่างไร เด็กวัยไหนควรนอนกี่ชั่วโมงต่อวัน พ่อแม่จะช่วยจัดตารางการเข้านอน สิ่งแวดล้อมในห้องนอน และสร้างพฤติกรรมการนอนที่เหมาะสมให้ลูกอย่างไร

ในคู่มือเล่มนี้ยังมีกราฟที่จะช่วยให้พ่อแม่ประเมินการเจริญเติบโตของลูกได้ว่า น้ำหนักอิงกับส่วนสูงนั้นสมดุลหรือไม่ พร้อมทั้งเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับพ่อแม่ที่กำลังหาข้อมูลและวิธีการที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการตามวัยได้อย่างเหมาะสม แบบอ่านเข้าใจง่ายและมีแบบฝึกหัดให้ลองปฏิบัติตาม   ดาวโหลดไว้อ่านฟรีได้เลย! คู่มือเลี้ยงลูก 6-12 ปี ให้พัฒนาการดีรอบด้านด้วย ‘สามเหลี่ยมสมดุล’

ที่: https://activekidsthailand.com/wp-content/uploads/2023/12/Online_สามเหลี่ยมสมดุล_หน้าเดี่ยว_Final_14-07-66.pdf