Skip to content

X-O (เอ็กซ์-โอ)

วิธีการเล่น

 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีมเท่ากัน ทีมละ 3 – 6 คน แต่ละทีมจะได้รับกรวยยางสีต่างกันทีมละ 3 ชิ้น(สามารถใช้วัสดุอื่น เช่น ห่วงยาง แก้วน้ำ เป็นต้น)
 2. สร้างตาราง 3X3 (ดังรูปที่ 41) โดยกําหนดเป็นจุดเริ่มต้นการเล่นกับตารางให้มีระยะห่างกันประมาณ 3 เมตร
 3. ให้ผู้เล่นทั้งสองทีมยืนเป็นแถวตอนลึกหลังจุดเริ่มต้น และผู้เล่น 3 คนแรกของทีมจะถือกรวยคนละ 1 ชิ้น (ดังภาพ) จากนั้น ทำการเสี่ยงทายว่าทีมใดจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน
 4. กติกาการเล่นคล้ายกับเกม X-0 โดยเมื่อให้สัญญาณ ผู้เล่นลำดับที่ 1 ของทีมที่เป็นฝ่ายเริ่มวิ่งนำกรวยไปวางลงในช่องตาราง โดยใช้เวลาไม่เกิน 5 วินาที (หรือกำหนดเวลาให้เหมาะสมกับระยะทางที่กำหนด) จากนั้นวิ่ง กลับมาต่อท้ายแถวทีมตนเองวนซ้ายหรือวนขวาเป็นทิศทางเดียวกัน ขณะที่ผู้เล่นวิ่งผ่านมาที่จุดเริ่มต้นให้ผู้เล่น คนแรกของที่มถัดไปวิ่งนำกรวยไปวางลงในตารางและกลับมาต่อท้ายแถวทีมตนเองเช่นเดียวกัน และสลับกันแบบนี้ไปเรื่อย ๆ
 5. ทั้งนี้ ผู้เล่นลำดับที่ 4 เป็นต้นไปของแต่ละทีมจะต้องวิ่งไปย้ายตำแหน่งกรวยของทีมตนเอง โดยย้ายได้เพียง 1 กรวยต่อ 1 รอบเท่านั้น ทีมใดที่สามารถเรียงกรวยทั้ง 3 ชิ้น ได้เป็นแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยง ถือว่า ทีมนั้นชนะ โดยอาจจะกำหนดให้แข่งกัน 3 รอบ เพื่อให้ทีมแพ้ได้มีโอกาสแก้ตัว

การประยุกต์

 • เพิ่มความท้าทายโดยวางกรวยและรั้ว ให้วิ่งซิกแซก หรือกระโดดข้ามระหว่างการวิ่ง (ดังรูปที่ 42)
 • เพิ่มความยากของเกม ด้วยการเพิ่มระยะทางให้ยาวขึ้น หรือลดเวลาการวิ่งให้น้อยลง เพื่อให้เกมสนุกยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

 • ระวังอันตรายจากการหกล้ม และการวิ่งชนกัน
 • ควรเล่นในพื้นที่โล่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ทักษะทางด้านการคิด การตัดสินใจ