Skip to content

ไล่จับแมงมุม

วิธีการเล่น

 1. กิจกรรมนี้คือการไล่จับ โดยผู้เล่นจะต้องคลานบนพื้นไปรอบ ๆ ในลักษณะ 4 ขา
 2. ให้ผู้เล่นประมาณ 2 – 3 คน เป็น “คนไล่จับ” โดยการคลานไปบนพื้น เพื่อไล่จับผู้เล่นที่เป็นฝ่ายหนี
 3. ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายหนี ให้คลานในลักษณะหงายหน้าขึ้น และคลานไปรอบ ๆ เพื่อไม่ให้ถูกจับได้
 4. ผู้เล่นคนใดโดนจับได้ จะต้องกลายเป็น “คนไล่จับ” แทน (ดังรูปที่ 30)

การประยุกต์

 • ให้ผู้เล่นที่โดนจับได้กลายเป็น “คนไล่จับ” โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวกัน เพื่อให้มี “คนไล่จับ” เพิ่มขึ้นอีก
 • อาจสร้างเขตปลอดภัยให้ผู้เล่นพักได้ แต่เมื่อผู้ไล่ที่เป็นฝ่ายไล่จับนับ 1 – 5 แล้ว ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายหนีต้องออกจากเขตปลอดภัยทันที

ข้อควรระวัง

 • ควรเล่นเกมนี้ในโรงยิม พื้นเรียบ หรือพื้นยาง
 • ควรกําหนดขนาดของขอบเขตพื้นที่เล่นให้เหมาะสมกับจำนวนของผู้เล่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ความทนทานของกล้ามเนื้อ
 • ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ