Skip to content

ไล่จับกบ

วิธีการเล่น

 1. กําหนดผู้เล่น 6 – 8 คน และพื้นที่เล่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้พอดีกับจํานวนผู้เล่นและไม่ให้กว้างจนเกินไป
 2. ทําการเสี่ยงทายเพื่อหาผู้เล่น 1 คนมาเป็นกบ ส่วนผู้เล่นที่เหลือให้เป็นแมลง
 3. สําหรับผู้เล่นที่เป็นกบจะต้องไล่จับแมลงที่กําลังหนีด้วยการกระโดดไล่จับ (ในท่านั่งย่อกอดเข่าเหมือนกับกบ)ส่วนคนที่เป็นแมลงจะหนีในท่าคลาน (ใช้มือและเข่าทั้ง 2 ข้าง) โดยแมลงห้ามหนีออกนอกพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม (ดังรูปที่ 8)
 4. ผู้เล่นคนใดที่โดนกบสัมผัสตัวจะต้องมาเป็นกบแทน

การประยุกต์

 • กําหนดพื้นที่พักตรงกลางและมุมทั้ง 4 เป็น Safe Zone เพื่อให้กบและแมลงสามารถยืนขึ้นอยู่กับที่เป็นการบรรเทาความเหนื่อยล้า อาจกําหนดให้สามารถอยู่ภายใน Safe Zone ได้เพียง 5 วินาที หรือ สามารถอยู่ภายใน Safe Zone ได้ 3 ครั้ง ในขณะที่กบยังเป็นคนเดิม (ดังรูปที่ 9)
 • เพิ่มจํานวนกบให้มากขึ้น เพื่อความท้าทายและความเข้มข้นของเกม
 • เปลี่ยนกติกา ถ้าแมลงโดนกบจับได้จะต้องนิ่งอยู่กับที่ และจะสามารถเคลื่อนที่ได้อีกครั้งเมื่อมีผู้เล่นที่เป็นแมลงมาสัมผัสตัว

ข้อควรระวัง

 • ควรเล่นในสนามหญ้า พื้นสนามเรียบ หรือพื้นนุ่ม และไม่ขรุขระ
 • ควรใส่กางเกงขายาวขณะทํากิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • การเคลื่อนไหวและการทรงตัว

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ