Skip to content

แมวจับหนู

วิธีการเล่น

 1. แบ่งกลุ่มผู้เล่น 4 – 5 คน จากนั้นให้ผู้เล่น 1 คนรับบทเป็นแมว และอีก 1 คนรับบทเป็นหนู
 2. ผู้เล่นที่รับบทเป็นหนูจับมือกับผู้เล่นที่เหลือในกลุ่ม โดยทําเป็นวงกลมแล้ววิ่งวนไปรอบ ๆ และพยายามไม่ให้แมวเข้ามาในวงกลมได้ (ดังรูปที่ 32)
 3. ผู้เล่นที่เป็นแมวจะชนะหากสามารถจับหนูได้ หรือสามารถเข้ามาภายในวงกลมได้ในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 10 วินาที) หรือผู้เล่นในกลุ่มมือหลุดออกจากกัน

การประยุกต์

 • เพิ่มจำนวนผู้เล่นในกลุ่มหรือจำนวนหนู
 • วางกรวยตรงกลางวงกลม และให้ผู้เล่นวิ่งอยู่รอบ ๆ กรวย
 • ปล่อยให้แมวสามารถเข้าวงกลมได้

ข้อควรระวัง

 • รักษาระยะห่างระหว่างกลุ่มอื่น ๆ
 • อย่าปล่อยมือกระทันหัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความว่องไว
 • ความคล่องแคล่ว
 • การตอบสนอง การออกแรงแบบทันทีทันใด

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ