Skip to content

เลียนแบบหนังสือพิมพ์

วิธีการเล่น

  1. ให้ผู้เล่นทำการจับคู่ (ผู้เล่น A และ B) และให้หันหน้าเข้ากัน โดยที่ผู้เล่น A ถือกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้
  2. ผู้เล่น A ทำการ โยน พับครึ่ง ม้วน หรือ ฉีก หนังสือพิมพ์
  3. ผู้เล่น B เลียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวตามหนังสือพิมพ์ (ดังรูปที่ 46 และ 47)
  4. จากนั้น ให้ผู้เล่นทั้งสองสลับบทบาทหรือหน้าที่กัน 5. เกมนี้จะให้ความสนุกสนานและจินตนาการกับผู้เล่นที่เคลื่อนไหวเลียนแบบหนังสือพิมพ์

การประยุกต์

  • สามารถเล่นเกมเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ โดยมีผู้นำกิจกรรมคนเดียว
  • สามารถใช้พลาสติกหรือผ้าแทนหนังสือพิมพ์ได้
  • จะสนุกมากขึ้น หากผู้เล่นเปลี่ยนรูปทรงของหนังสือพิมพ์อย่างรวดเร็ว

ข้อควรระวัง

  • ควรเก็บหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วที่เหลือให้ห่างจากพื้นที่เล่น เพื่อป้องกันการลื่นล้มจากการเหยียบหนังสือพิมพ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความสามารถในการกล้าแสดงออก
  • ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ