Skip to content

เคลื่อนที่ตามคำสั่ง

วิธีการเล่น

  1. ให้ผู้นำกิจกรรมพูดว่า “พูดพร้อมกัน ไปพร้อมกัน!” และสั่งว่า “ขวา”
  2. ให้ผู้เล่น (ประมาณ 6 คน) ยืนจับมือกัน เมื่อได้ยินเสียงผู้นํากิจกรรมพูดว่า “ขวา” ให้ผู้เล่นกระโดดไปทางขวาและพูดพร้อมกันว่า “ขวา” (ดังรูปที่ 29)
  3. ผู้นำกิจกรรมสามารถออกคำสั่งอื่น ๆ ได้ เช่น ซ้าย ข้างหน้า หรือข้างหลัง
  4. ผู้เล่นสนุกกับเกม และเคลื่อนไหวด้วยการกระโดดไปด้วยกัน ตามคำสั่งของผู้นำกิจกรรม

การประยุกต์

  • ผู้นำกิจกรรมสามารถเปลี่ยนกติกาให้สนุกยิ่งขึ้น โดยให้ผู้เล่นพูดคำที่ตรงกันข้ามกับคำสั่ง หรือเคลื่อนที่ตรงกันข้าม กับคำสั่ง เป็นต้น
  • สามารถจับมือกันเป็นวงกลมวงใหญ่ หรือเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้มากขึ้นได้

ข้อควรระวัง

  • เมื่อผู้เล่นมีจำนวนมากกว่าหนึ่งแถว มีโอกาสที่จะชนกันได้ ดังนั้นควรมีพื้นที่และระยะห่างที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความคล่องแคล่ว
  • พลังในการกระโดด

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ