Skip to content

ยักษ์จับลิง

วิธีการเล่น

  1. ให้ผู้เล่นจำนวน 4 คนยืนต่อแถวกันโดยใช้มือทั้งสองข้างจับที่ไหล่ของผู้เล่นที่อยู่ข้างหน้า
  2. ให้ผู้เล่น 1 คนเป็น “ยักษ์” หันหน้าเข้าหาผู้เล่นที่ต่อแถวกันอยู่ จากนั้นพยายามไล่จับผู้เล่นที่อยู่คนสุดท้าย (ลิง) ของแถวให้ได้ (ดังรูปที่ 33)
  3. หากแถวขาดลง “ยักษ์” จะเป็นผู้ชนะ
  4. ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายหนีจะชนะได้ก็ต่อเมื่อ ผู้เล่นที่อยู่คนสุดท้ายของแถว (ลิง) ไม่โดนจับในเวลาที่กําหนด (ประมาณ 20 วินาที)

การประยุกต์

  • สามารถเพิ่มจำนวนของผู้เล่นได้

ข้อควรระวัง

  • ควรกำหนดเวลาเพื่อไม่ให้ผู้เล่นที่เป็น “ยักษ์” หมดแรงหรือเหนื่อยจนเกินไป
  • ให้ผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้าสุดพับแขนหรือกอดอกไว้ เพื่อไม่ให้ทำการขัดขวางผู้เล่นที่เป็น “ยักษ์” ในขณะเล่น

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • การตอบสนอง การออกแรงแบบทันทีทันใด
  • ความว่องไว
  • ความคล่องแคล่ว

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ