Skip to content

ปาระเบิด

วิธีการเล่น

 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีมเท่ากัน ทีมละ 5 – 6 คน โดยอุปกรณ์ในการเล่นประกอบด้วย บอลกระดาษ 1 ลูกและฝาขวดน้ำอัดลม 5 – 10 ฝา (ดังรูปที่ 54) จากนั้น ทำการเสี่ยงทายว่าทีมใดเป็นฝ่ายรุก หรือฝ่ายรับ
 2. สำหรับทีมฝ่ายรับจะยืนเรียงกันอยู่หลังกองฝาน้ำอัดลม
 3. ทีมรุกจะต้องส่งผู้เล่นในทีมสลับกันมาขว้างลูกบอลให้โดนฝาน้ำอัดลมที่ตั้งอยู่ (ดังรูปที่ 54) ทั้งนี้ หากผู้เล่นทีมรุกไม่สามารถขว้างโดนฝาน้ำอัดลมได้เลย ทีมรุกจะต้องสลับไปเล่นเป็นทีมรับแทน
 4. หากทีมรุกสามารถขว้างลูกบอลโดนกองฝาน้ำอัดลมได้ ทีมรับจะต้องรีบคว้าลูกบอลมาขว้างใส่ทีมรุกหรือส่งบอลให้เพื่อนในทีมโดยยืนอยู่กับที่ สมาชิกทีมรุกที่โดนลูกบอลขว้างใส่จะต้องออกจากเกมทันที
 5. ขณะเดียวกัน ทีมรุกจะต้องวิ่งหลบลูกบอลและพยายามตั้งฝาน้ำอัดลมให้กลับมาเหมือนเดิม (ดังรูปที่ 55) หากทำได้สำเร็จจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าทีมรับสามารถขว้างบอลใส่ทีมรุกได้ครบทุกคนที่มรับจะเป็นฝ่ายชนะ

การประยุกต์

 • อาจเปลี่ยนจากฝาน้ำอัดลมเป็น กระป๋องน้ำ หรือรองเท้าแทนฝาน้ำอัดลม หรือเปลี่ยนลูกบอลกระดาษเป็นลูกบอลยางขนาดเล็กหรือบอลจากถุงพลาสติกมัดยางที่มีน้ําหนักไม่มาก เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
 • ในช่วงที่มีการไล่ปาบอลของทีมรับและทีมรุก อาจจะเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นการกระโดดขาเดียวแทน

ข้อควรระวัง

 • เนื่องจากฝ่ายรุกต้องใช้ความเร็วในการหลบลูกบอล อาจเกิดอันตรายจากการวิ่งชนกัน และระวังลูกบอลโดนใบหน้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ทักษะทางด้านการคิด การตัดสินใจ
 • การเคลื่อนไหวและการทรงตัว