Skip to content

ซูโม่ (ดันมือ)

วิธีการเล่น

  1. ให้ผู้เล่นจับคู่ โดยยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อม (ดังรูปที่ 25)
  2. จากนั้น ใช้ฝ่ามือดันเข้าหากัน ผู้เล่นที่ยกขา ขยับ หรือเสียสมดุลจากท่ายืนตรง ผู้เล่นคนนั้นเป็นผู้แพ้ (รูปที่ 26)
  3. การบีบมือหรือใช้มือผลักตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เป็นการผิดกติกา และต้องโดนปรับแพ้

การประยุกต์

  • ปรับกติกาให้สนุกขึ้น โดยให้ผู้เล่นยืนขาเดียว

ข้อควรระวัง

  • ให้แน่ใจว่ารอบ ๆ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายที่อาจจะพุ่งไปชน ห้ามผลักส่วนอื่น ๆ เช่น ตัว ใบหน้า

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • การทรงตัว
  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ