Skip to content

ชาวประมง

วิธีการเล่น

 1. กำหนดพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยขนาดของพื้นที่ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เล่น
 2. เลือกผู้เล่น 1 คน เป็น “คนไล่จับ” โดยรับบทบาทเป็นชาวประมง ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นให้รับบทบาทเป็นปลา โดยให้ยืนอยู่ที่ขอบสี่เหลี่ยมของสนาม
 3. เมื่อผู้เล่นที่เป็นชาวประมงตะโกนว่า “โยนอวน!” ให้ผู้เล่นที่เป็นปลาวิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามของขอบสี่เหลี่ยมอีกฝั่ง
 4. ให้ผู้เล่นที่เป็นชาวประมงพยายามสัมผัส ผู้เล่นที่เป็นปลาให้ได้ ผู้เล่นที่ถูกสัมผัสได้ต้องกลายมาเป็นอวนของชาวประมงทันที (ดังรูปที่ 38)
 5. ผู้เล่นที่กลายมาเป็นอวนของชาวประมง จะต้องจับมือกับชาวประมงและช่วยกันจับปลาด้วยกัน
 6. ให้เล่นซ้ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบเวลาที่กำหนด/จับปลาได้หมด/หรือเหลือปลาตัวสุดท้าย

การประยุกต์

 • สามารถเพิ่มจำนวนผู้เล่นที่เป็นชาวประมงได้
 • เมื่อผู้เล่นที่เป็นฝ่ายไล่จับมี 4 คน สามารถแยกออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อช่วยกันไล่จับปลาได้
 • หากเล่นเกมนี้ในพื้นที่ที่เล็กหรือจำกัด ให้ผู้เล่นเปลี่ยนจากการวิ่งเป็นการเดินแทน

ข้อควรระวัง

 • ควรเลือกพื้นที่ให้มีขนาดเพียงพอกับจํานวนผู้เล่นเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันในระหว่างการเล่น หากผู้เล่นเป็นเด็กเล็กควรแจ้งให้เด็กมองรอบ ๆ ในระหว่างการวิ่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความคล่องแคล่ว
 • ความสามารถในการวิ่ง

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ