Skip to content

ชนลูกเจี๊ยบ

วิธีการเล่น

  1. วาดพื้นที่สี่เหลี่ยมให้มีขนาดใหญ่พอกับจํานวนผู้เล่น (ผู้เล่น 10 คนต้องใช้พื้นที่ประมาณ 5 ตารางเมตร)
  2. ให้ผู้เล่นนั่งย่อตัวลงโดยใช้มือขวาจับข้อเท้าขวาและมือซ้ายจับที่ข้อเท้าซ้าย (ดังรูปที่ 21)
  3. เมื่อให้สัญญาณเริ่ม ให้ผู้เล่นเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ ในท่าที่กำหนด และพยายามชน หรือกระแทกผู้เล่นคนอื่นๆ ให้ล้มโดยการใช้ไหล่หรือหลัง ผู้เล่นที่ถูกผลักล้มต้องออกจากสนาม (ดังรูปที่ 22)
  4. ผู้ที่อยู่รอดโดยไม่ถูกผลักล้มก่อนหมดเวลาเป็นผู้ชนะ

การประยุกต์

  • ทำพื้นที่เล่นให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้โจมตีได้ง่ายขึ้นและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น
  • เปลี่ยนจาก “ชนลูกเจี๊ยบ” เป็น “ชนไก่” โดยให้ผู้เล่นสามารถยกก้นให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วและความตื่นเต้น ให้กับกิจกรรม

ข้อควรระวัง

  • ให้แน่ใจว่ารอบ ๆ ไม่มีสิ่งใดเป็นอันตรายที่เสี่ยงต่อการล้มไปชนหรือกระแทก หรืออาจทำกิจกรรมบนพื้นยาง เพื่อความปลอดภัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและหลังส่วนล่าง
  • ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ