Skip to content

จับแปะ

วิธีการเล่น

 1. ให้ผู้เล่นจับคู่ โดยให้แต่ละคู่จับมือกันโดยใช้มือซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่ง
 2. เมื่อให้สัญญาณเริ่ม ให้ผู้เล่นพยายามสัมผัสเข่าของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามให้ได้ ขณะเดียวกันสามารถดึง ปัดมือ หรือทําให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเสียสมดุล (ดังรูปที่ 24)
 3. ผู้เล่นที่สามารถสัมผัสเข่าของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนเป็นผู้ชนะ

การประยุกต์

 • เล่นอีกครั้งโดยการเปลี่ยนมือ
 • เปลี่ยนตำแหน่งในการสัมผัส อาจจะเป็นหัวไหล่ หรือเอว
 • ใช้ผ้าหรือเชือกมาเหน็บไว้ที่กางเกงด้านหลัง (คล้ายกับหาง) และพยายามดึงหางของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามออกให้ได้
 • สามารถกําหนดให้เล่นในพื้นที่วงกลมหรือสี่เหลี่ยมได้

ข้อควรระวัง

 • ให้แน่ใจว่ารอบ ๆ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นอันตรายที่อาจจะพุ่งไปชน และให้รักษาระยะห่างจากผู้เล่นคู่อื่น ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา
 • ความคล่องแคล่ว
 • การตอบสนอง การออกแรงแบบทันทีทันใด

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ