Skip to content

จับปลากระป๋อง

วิธีการเล่น

 1. วาดวงกลมขนาดใหญ่ให้เพียงพอกับจำนวนผู้เล่น
 2. กำหนดให้ผู้เล่นหนึ่งคนเป็น “คนจับ” โดยให้ยืนอยู่นอกวงกลม ส่วนผู้เล่นที่เหลือให้อยู่ในวงกลม
 3. ผู้เล่นในวงกลมจะต้องยืนหันหลังให้กัน โดยเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้เล่นในวงกลมพูดพร้อมกันว่า “จะดันแล้วไม่ร้องไห้นะ” และออกแรงดันไปข้างหลัง (ดังรูปที่ 20)
 4. ผู้เล่นที่เป็น “คนจับ” พยายามสัมผัสผู้เล่นที่อยู่ในวงหรือผู้เล่นที่ถูกผลักออก โดยผู้เล่นคนใดที่ถูกสัมผัสจะต้องมาเป็น “คนจับ” อีกคนและยืนอยู่นอกวงกลม
 5. ผู้เล่นคนใดก็ตามที่ก้าวออกจากวงกลมหรือล้มลงโดยไม่ได้ตั้งใจจนโดน “คนจับ” สัมผัสจะต้องกลายเป็น “คนจับ”
 6. ผู้เล่นที่เหลืออยู่ในวงกลมคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

การประยุกต์

 • สามารถสร้างวงกลมให้มีขนาดเล็กเพื่อความสนุกสนาน
 • สามารถสร้างพื้นที่รูปแบบอื่น ๆ แทนวงกลมได้

ข้อควรระวัง

 • ให้ผู้เล่นทุกคนพับแขนเข้าหาลำตัวด้านหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการใช้มือผลักกัน
 • หากผู้เล่นล้มลงภายในวงกลมให้ออกมานอกวงกลมแล้วเป็นคนจับทันที

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • ความทนทานของกล้ามเนื้อ

เมนูกิจกรรมอื่น ๆ