Skip to content

กระโดดเชือกหมู่

วิธีการเล่น

  1. ในระหว่างที่ผู้เล่น 3 – 4 คน กำลังเรียงแถวกระโดดเชือกพร้อมกันอยู่ ให้ผู้เล่นลำดับถัดไปวิ่งเข้าไปท้ายแถวเพื่อร่วมกระโดดเชือก และผู้เล่นที่อยู่หน้าแถวหาจังหวะวิ่งออกมาจากการกระโดด (ดังรูปที่ 44)
  2. นับจำนวนครั้งว่าสามารถผ่านเข้า (ออก) ได้กี่ครั้ง ในขณะที่เกมดำเนินอย่างต่อเนื่อง และพยายามทำให้ได้หลาย ๆ ครั้ง

การประยุกต์

  • เริ่มเกมโดยมีผู้เล่นกระโดดอยู่ในเชือก 1 – 2 คน และค่อย ๆ เพิ่มเป็น 3 – 4 คน จากนั้นเริ่มวิ่งเข้าวิ่งออก
  • เมื่อผู้เล่นเริ่มคุ้นเคยกับการกระโดดเชือก อาจจะทำให้เกมยากขึ้น โดยการให้คนเข้าและคนออกเกิดขึ้น ในจังหวะเดียวกัน ก็จะทำให้เกมสนุกยิ่งขึ้น
  • เมื่อผู้เล่นเก่งขึ้น อาจจะเปลี่ยนจังหวะให้กระโดดก่อนสองครั้ง จึงจะมีการเข้าออก ก็จะทำให้ผู้เล่นสนุกกับ จังหวะใหม่ ๆ ในการกระโดด

ข้อควรระวัง

  • หลีกเลี่ยงการผลักเพื่อนที่อยู่ด้านหน้าในขณะที่วิ่งเข้าไปต่อท้ายแถวกระโดด
  • ให้ผู้เล่นผลัดกันหมุนเชือก

ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม

  • พลังการกระโดด
  • ความคล่องแคล่ว
  • การทำงานประสานกัน