Skip to content

คู่มือเลี้ยงลูก 6-12 ปี ให้พัฒนาการดีรอบด้านด้วย ‘สามเหลี่ยมสมดุล’

คู่มือเล่มนี้ จะมาตอบข้อสงสัยของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย กิจวัตรประจำวัน อาหารการกิน ไปจนถึงการพักผ่อนและเวลานอนหลับอย่างเพียงพอของลูก โดยเนื้อหาแบ่งให้เข้าใจง่ายเป็นบท ‘วิ่งเล่น’ ‘กินดี’ ‘นอนพอ’

นอกจากนี้ยังมีกราฟที่จะช่วยให้พ่อแม่ประเมินการเจริญเติบโตของลูกได้ว่า น้ำหนักอิงกับส่วนสูงนั้นสมดุลหรือไม่ พร้อมทั้งเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับพ่อแม่ที่กำลังหาข้อมูลและวิธีการที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการตามวัยได้อย่างเหมาะสม แบบอ่านเข้าใจง่ายและมีแบบฝึกหัดให้ลองปฏิบัติตาม