Skip to content

รวมชุดสื่อความรู้ “การกิน” สำหรับเด็ก

2:1:1 สูตรจานอาหาร เด็กกินดี

ปรับมื้ออาหาร 3 มื้อ ของเด็กวัย 6-12 ปี เพื่อให้ได้รับพลังงานพอดี สารอาหารครบถ้วนและได้รับใยอาหารเพียงพอจากผัก-ผลไม้ เลี่ยงอาหารคาร์โบไฮเดรตสูง หรือแคลอรี่สูงเกิน จำพวกฟาสต์ฟู้ด อาหารหวาน มัน เค็มจัด บ่อเกิดโรคอ้วนและเบาหวานในเด็ก

6 ข้อกินดีสร้างสมดุล

กินให้ครบ 3 มื้อ ดยเฉพาะมื้อเช้าไม่ควรเว้น ครบสัดส่วนปริมาณพอดี ไม่มาก ไม่น้อย กินตรงเวลา ลดการกินจุบกินจิบ เสริมอาหารว่าง เช้า-บ่าย กินครบ 5 หมู่ อย่างสมดุล กินด้วยความสุข อย่าสร้างความเครียด

ความจริงของเครื่องดื่มและขนมหวาน

วัยรุ่นและวัยทำงาน ไม่ควรได้รับน้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม ส่วนเด็กควรควบคุมน้ำตาลให้ไม่เกิน 4 ช้อนชา รู้ทัน น้ำตาลจากฉลากอาหาร No sugar added ไม่ได้แปลว่า ไม่มีน้ำตาล ไม่เติมน้ำตาลทรายเพิ่ม แต่มีน้ำตาลแฝงในวัตถุดิบอยู่แล้วเช่น น้ำผึ้ง ไซรัป น้ำผลไม้

จัดอาหาร 3 มื้อให้เด็กกินดีสมวัย

เคล็ดลับ • ไข่ และ ปลา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน • เสริมแหล่งอาหารธาตุเหล็ก เช่น เครื่องใน สัตว์ ตับ เลือด อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน เสริมผลไม้วิตามินชีสูง ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กเช่น ส้ม ฝรั่ง มะละกอ

เด็กวัยเรียน 6-12 ปี กินอย่างไรให้โตดีแข็งแรง

ต้องกินให้ได้แคลอรี่ตามช่วงวัย ไม่เช่นนั้นโปรตีนจะถูกสลายไปใช้เป็นพลังงาน ก่อนการนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต แบ่งกินอาหารหลัก 3 มื้อต่อวัน + อาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน

เด็กวัยเรียนกิน 'เค็ม' หรือ 'โซเดียม' ได้วันละเท่าไร

ในอาหารธรรมชาติ ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ มีโซเดียมพอเพียงสำหรับร่างกายเด็กอยู่แล้ว จึงไม่ควรกินโซเดียมเกิน 1900 มก. ต่อวัน หรือ ไม่เกิน 600 มก.ต่อมื้ออาหาร

Load more...